I megaplex in Europa (al 1° gennaio 2007) - tabella riassuntiva
Megaplexes in Europe(as at 1st January 2007) - summary table
Les mégaplexes en Europe(au 1er janvier 2007) - récapitulation
Los megaplexes en Europa (a 1° de enero de 2007) - recapitulación