I megaplex in Europa ( al 1° gennaio 2009 ) - tabella riassuntiva
Megaplexes in Europe (as at 31st January 2009) - summary table
Les mégaplexes en Europe ( au 1er de janvier de 2009) - récapitulation
Los megaplexes en Europa ( a 1° de enero de 2009 ) - recapitulación

 

© copyright MEDIA Salles