I megaplex in Europa (al 31 ottobre 2008) - tabella riassuntiva
Megaplexes in Europe (as at 31st October 2008) - summary table
Les mégaplexes en Europe (au 31 octobre 2008) - récapitulation
Los megaplexes en Europa (a 31 de octubre de 2008) - recapitulación

 

© copyright MEDIA Salles