I megaplex in Europa (al 31 ottobre 2007) - tabella riassuntiva
Megaplexes in Europe (as at 31st October 2007) - summary table
Les mégaplexes en Europe (au 31 octobre 2007) - récapitulation
Los megaplexes en Europa (a 31 de octubre de 2007) - recapitulación